Produktöversikt

CMM

För inbyggnad. Innehåller all intelligens för att på valfria instrument visa CMV-värde, dubbelslag och frekvens.

Compactometer

Enkelt och tillförlitligt system som för föraren visar CMV, CompactoMeter Värde, RMV, Resonans Meter Värde (dubbelslag) och Frekvens, Hz. Komplett med Processor, . A-sensor och instrumentkabel.

CompactoBar

En lättavläst "temperaturskala" ger snabbt CMV-värdet. Ljusstarka LED:s klarar även starkt solljus. Språkoberoende. Instrumentet varnar för dubbelslag med blinkningar. Finns också i stående utförande. Behöver bara kompletteras med vibrationsgivare då processor är inbyggt i instrumentet. Kan kopplas till skrivare.

Compaction Indicator

Diodmatrisen ger en överblick av ytan som packas - jämförbar med överblicken i CDS Systemet, samt signalerar med färgkod om fler överfartetr behövs. Compaction Indicator kan lätt byggas in i instrumentbrädan.

CDS-012

Vårt mest avancerade system. På bildskärmen markerar en vältsymbol kontinuerligt vältens position på ytan. Packningsresultat visas under det att välten är i arbete.
När hela ytan har packats visar CDS Systemet alla registrerade stråk sida vid sida. Detta gör det möjligt att styra packningen mer effektivt och reducera vältöverfarterna till ett minimum.
Instrumentet kan kopplas till GPS-system.

CdsView

CDS-systemet ger mycket data. CdsView gör det möjligt att snabbt få en överblick över packningsresultatet med hjälp av pedagogisk grafik.