Om företaget

Det började 1975. Två personer, bägge väg- och vattenbyggare, den ene med rötter i Österrike, den andre i Sverige. Personerna heter Heinz Thurner och Åke Sandström.

Ökande krav på varaktigt jämna och stabila underlag kom alltmer i takt med att hastigheterna på järnvägar och motorvägar ökade. Även landingshastigheterna på flygplatserna ökade.

Heinz Thurner
Åke Sandström

En rad innovationer såg snart dagens ljus - se tabellen här intill. Geodynamik kombinerar kunskaper om geotekniska förlopp med signalbehandling. Forskning och utveckling är forfarande en viktig del i företaget.

Företaget utvecklar och marknadsför mätinstrument för kontroll och kvalitetssäkring vid packning av jord och asfalt vid byggnation av vägar, järnvägar, flygplatser, deponier, fabriker och hus. Man är inte bunden till någon välttillverkare eller entreprenör utan samarbetar med dessa för att tillsammans skapa bättre resultat.

Geodynamik ägs av familjen Thurner och Åke Sandström.

Innovationer
1976. Compactometer - den första packningsmätaren för vibrerande vältar.

1978. Boltometer - det första instrumentet för icke förstörande provning in-situ av ingjutna bergbultar.

1981. Oscillerande välten - den första skjuvande packningsvälten.

1983. Oscillometer - den första packningsmätaren för oscillerande vältar.

1988. CDS Systemet - världens första system för dokumentation av jordpackning.

1992. ICM - den första prototypen till den intelligenta välten visas upp på BAUMA.

1997. ACD Systemet - det första dokumentationssystemet för packning av asfalt.

1998. Compaction Indicator. Världens enklaste system för dokumentation av jordpackning.

2005. CompactoBar. Minsta hel- elektroniska packningsmätaren hittills.