Länkar

Vägverkets anvisningar om packning finns att ladda ner här:

ATB Väg 2004, Kapitel E - Obundna material
VV Publikation 2004:111Yttäckande packningskontroll
Metodbeskrivning 603:1994