CompactoBarTM

 

Systemprincip

Det här är kanske det mest användarvänliga instrument som vi har byggt. Ett snabbt ögonkast på LED-skalan ger packningsvärdet, CMV.
Låt oss ge ett exempel. Önskat CMV är 40. Den vänstra bilden visar CMV=20 – några överfarter ytterligare krävs. I mittbilden har önskat CMV uppnåtts och den gröna lampan under skalan har tänts. Till höger har onödigt många överfarter gjorts.

 Allt viktigt registreras

Om du vet var du har varit och har lagrat CMV-värdet i varje punkt kan du vara lugn.
Instrumentet kan kopplas till en skrivare och en kontrollremsa skrivs ut under vältningen. Det är då efteråt lätt att hitta områden med för låg packning där fler överfarter bör göras eller eventuella förstärkningsåtgärder genomföras. Svaga punkter lämpliga för plattbelastningsprov kan också väljas ut. Entreprenören kan lager för lager kvalitetssäkra underlaget. Risken för sättningsdifferenser minskar avsevärt. Entreprenören kan för beställaren visa och dokumentera bärigheten.
Ytor med låg bärighet visar sig direkt och kan omedelbart åtgärdas.

Full kontroll

Från sin stol har föraren via CompactoBar full kontroll över packningstillståndet. Han kan reducera antalet överfarter till det antal som krävs för att uppnå CMV-värdet och spar därigenom tid och pengar.
Genom blinkningar i LED-skalan indikeras att risken för dubbelslag närmar sig snabbt. Genom att undvika sådana ökar man vältens livslängd och minskar risken för krossning av materialet.

LED-skalan


INDATA: CMV börvärde
UTDATA: CMV och frekvens – kontinuerlig visning
CMV min, max och medel – efter varje registrerad överfart
RMV (dubbelslag) – blinkande LED-skala

Lätt att lära sig och lätt att arbeta med 
CompactoBar är språkoberoende. Det gör den lätt att lära sig och lätt att arbeta med.
Välj först skala (120 eller 40). Tryck på Lägesknappen och stega fram till önskat CMV med Kör-knappen. Tryck en gång till och ställ in LED-skalans och frekvensvisningens ljusintensitet. LED-skalan är tydlig även under de allra ljusaste förhållanden. Tryck en gång till och det är klart att börja packningen. Med Körknappen kan du starta och stoppa registreringen.

     

CompactoBarTM består av

CompactoBar är ett tillförlitligt system som har sina rötter i våra produkter Compaction Indicator och Compactometer. Allt som behövs är en vibrationsgivare (A-sensor) och en Huvudenhet med intelligens för signalbehandling, visning och utskrift.

Lätt att installera

Tack vare sina små yttermått är det lätt att montera CompactoBarTM. Instrumentet kan monteras på eller fällas in i instrumentbrädan eller monteras på en kulled. Endast två kablar behöver anslutas, varför CompactoBar är perfekt för eftermontage i alla existerande vältar.
Skräddarsydd design är också möjlig.
CompactoBar kan också monteras på en kulled. Utförande 1 kan tippas ca 15° åt alla håll. Utförande 2 kan tippas ca 20° framåt och 15° bakåt och ca 90° åt sidan.
Horisontalt eller vertikalt utförande gör det lätt att hitta en bra placering.