Compaction IndicatorTM

- Vem som helst kan skilja på grönt och rött -

 

 

Diodmatris

 

Display

CDS SystemetTM. När den motsvarande sektionen av ytan har registrerats lyser dioden - antingen grönt eller rött beroende på resultatet i förhållande till CMV börvärdet (kalibrerat). Compaction IndicatorTM visar antingen grönt eller rött jämfört med CDS SystemetTM som visar fyra (4) gråskalor.   INPUT: Stråklängd, CMV börvärde= gräns mellan grönt och rött
OUTPUT: CMV, Frekvens, Hastighet,
Tripmätare och minne för en yta. Om RMV (dubbelslag) varit för högt indikeras detta av en gul diod ovanför stråket.
Dioden blinkar när motsvarande sektion registreras. Dioden har fyra lägen - grönt, rött, blinkande eller släckt. Varje diod representerar en längd som är lika med en sjättedel av den valda stråklängden (10, 20, 30 m ...). Den maximala upplösningen är således 10 m jämfört med 0.5 m för CDS SystemetTM.   Knappar  
Navigeringsknappar för val av stråk och menykontroll

Menyknapp för att gå in menyerna

Gå knapp för att starta registreringen

 

   

Systemet inkluderar

  Display-enhet
(150 x 145 x 30 mm)

Digital Processor
(180 x 105 x 36 mm) + Cavi

A-sensor + Kabel
(64 x 58 x 34 mm)

I-sensor + Kabel

Compaction IndicatorTM kabel

CDS SystemetTM anslutningskabel

Option: O'Neil microFlash2 Printer

 

Nyttan för slutanvändaren

Entreprenör
 
Beställare
Tids- och pengarbesparing   Kvalitetsgaranti
   
Avgränsar snabbt svaga partier och riktar nödvändiga åtgärder!   Uppnår en homogen packning!
   
Reducerar antalet vältöverfarter genom att undvika övervältning!   Förbättrar packningen genom att undvika återuppluckring respektive överpackning!
   
Heltäckande bild gör att man snabbare bedömer när och var det är färdigpackat!   Ökar tryggheten för att ytterligare åtgärder ej krävs, innan nästa lager påbörjas!
   
Möjliggör val av representativa punkter för stickprov, vilket reducerar antalet!   Ökad kompetens ökar motivationen!
   
Ökar vältens livslängd genom förvarning av dubbelslag!