CdsView 4.02

Mjukvara för hantering och analys av packningsdata

CdsView är anpassat till Microsoft Windows och har utprovade funktioner för väg- och järnvägsprojekt som avsevärt underlättar kontroll av packningsgrad, samt beslut om eventuella ytterliggare åtgärder.

Systemet erbjuder förenklad utskriftshantering, svartvitt som färg.

Gränssnittet är välbekant för användare av DOS-versionerna av CdsView.

 
CdsView hanterar data från CDS (Geodynamiks Compaction System). Här nedan visas exempel på skärmbilder ur systemet.
Här kan man se vilka ytor som inte uppnått erforderlig packningsgrad.
Ett tvärsnitt genom körbanan som visar aktuella CMV-värden samt en medelvärdesberäkning.
EV1 skalan representerar resultaten från punktmätningarna och CMV skalan registrerade värden från vältningen.

CdsView beräknar en regressionslinje som representerar ett rätlinjigt samband mellan punktmetodens resultat och motsvarande CMV-värden. CMV-värdena har beräknats av programmet som medelvärde av tre på varandra följande mätvärden registrerade av CDS.