CDS SystemTM

 

Guide och dokumentationssystem

På bildskärmen markerar en vältsymbol kontinuerligt vältens position på ytan.
Packningsresultat visas under det att välten är i arbete. När hela ytan har packats visar CDS SystemetTM alla registrerade stråk sida vid sida.

Detta gör det möjligt att guida packningen mer effektivt och reducera vältöverfarterna till ett minimum. En homogen och varaktig packning är säkerställd och dokumenterad på papper eller PC kort efter fullföljt packningsarbete.

Utöver ovanstående tidsvinster kan en entreprenör enligt Väg 94 normen välja att antingen utföra 8 stickprov (plattbelastning) på varje kontrollyta (= 4.500 m2) eller att använda CDS SystemetTM med bara 2 stickprov. Kostnadsbesparingen mellan de två alternativen på en 10 km lång och 13 m bred väg är enligt Vägverket 300 000 kr i favör till CDS SystemetTM.

Nyttan för välttillverkare

Krävs på utvecklade marknader

Användarvänlig - endast en snabbguide behövs

Grafisk bildskärm - högre precision med fyra (4) gråskalor och 0.5 m upplösning

Smarta funktioner - Gradient för att se tendenser och Diagram för detaljerad bild

PC analyser är möjliga

Utskrift är möjlig

 

Bärbar Bildskärm

INPUT: Stråklängd, CMV börvärde,CMV gränser mellan gråskalor samt Startsektion
OUTPUT: CMV, RMV, Frekvens,
Hastighet, datafiler för en PC och minne för maximalt 32 ytor eller 400 000 m2 .

Om RMV (dubbelslag), frekvens eller hastighet avviker för mycket såkommer detta att indikeras.


Systemet inkluderar

Bildskärmsenhet + Kabel
(308 x 200 x 54 mm)

Digital Processor
(180 x 105 x 36 mm)

A-sensor + Kabel
(64 x 58 x 34 mm) + Cavo

I-sensor + Kabel

Start/Stopp knapp + Kabel

Nätanslutningskabel

CDS SystemetTM anslutningskabel

PC/Skrivar Kabel

Monterings platta

AC-adapter

View Programvara

     
 
Nyttan för slutanvändaren
Tids- och pengarbesparing - (Entreprenör)
 
Kvalitetsgaranti - (Beställare)
     
Guidar packningen effektivare - enbart där det behövs!   Uppnår en homogen packning!
     
Avgränsar snabbt svaga partier och riktar nödvändiga åtgärder!   Förbättrar packningen genom att undvika återuppluckring respektive överpackning!
     
Reducerar antalet vältöverfarter genom att undvika övervältning!   Garanterar att "avvikelser" ej sker från föreskriven packningsrutin!
     
Heltäckande bild gör att man snabbare bedömer när och var det är färdigpackat!   Dokumentationen klargör orsakssammanhang, om skador senare skulle inträffa!
     
Möjliggör val av representativa punkter för stickprov, vilket reducerar antalet!   Ökar tryggheten för att ytterligare åtgärder ej krävs, innan nästa lager påbörjas!
     
Ökar vältens livslängd genom förvarning av dubbelslag!   Ökad kompetens ökar motivationen!